Đầu tư chứng khoánĐầu tư chứng khoán 2Đầu tư chứng khoán 3

Giao Dịch Tiền Rút Tiền Chuyển Tiền Trong App VPS SmartOne

12.08.2023   |   Hướng dẫn đầu tư

Giao Dịch Tiền Rút Tiền Chuyển Tiền Trong App VPS SmartOne. Hướng dẫn sử dụng App đầu tư chứng khoán SmartOne của Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

Chuyển Tiền Đến Ngân Hàng trong App SmartOne

Đây là thao tác chuyển tiền đến STK ngân hàng của quý khách hay còn gọi là rút tiền từ VPS về tài khoảng ngân hàng.

Bước 1: Truy cập ứng dụng “VPS SmartOne” trên điện thoại và đăng nhập thông tin tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ chọn “Giao dịch tiền”

Bước 3: Chọn “Chuyển tiền”.

Bước 4: Chọn/nhập để tìm kiếm ngân hàng nhận. Hoặc bấm để chọn thông tin từ Danh sách đã lưu.

Bước 5: Nhập/chọn thông tin chuyển tiền: Số tài khoản/Số thẻ, Kênh chuyển tiền (nhanh, thường), Số tiền, Nội dung… và nhấn “Tiếp tục”.

1. Ngân hàng liên kết (BIDV, TCB, CTG, STB, VPB): Chuyển tiền nhanh qua hệ thống kết nối với 5

NH đối tác. (Chỉ có một kênh chuyển tiền duy nhất => trên màn hình không hiển thị lựa chọn:

Chuyển nhanh/Chuyển thường cho KH chọn)

2. Ngân hàng nhanh Napas (số tài khoản): Chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển tiền thường (Các Ngân hàng napas khi chuyển qua số tài khoản có thể lựa chọn 2 kênh chuyển tiền thường, nhanh trên màn hình nhập liệu)

3. Ngân hàng nhanh napas (số thẻ): Chuyển tiền nhanh 24/7 (Chỉ có một kênh chuyển tiền duy nhất: Chuyển tiền nhanh 24/7 => trên màn hình không hiển thị lựa chọn: Chuyển nhanh/Chuyển thường cho KH chọn)

4. Ngân hàng thường: Chuyển tiền thường (Chỉ có một kênh chuyển tiền duy nhất => trên màn hình không hiển thị lựa chọn: Chuyển nhanh/Chuyển thường cho KH chọn)

Bước 6: Tại màn hình xác nhận thông tin chuyển khoản, khách hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin (Đặc biệt lưu ý số tiền, số tài khoản và người nhận).

Bước 7: Sau khi “Xác nhận”, khách hàng tiếp tục xác thực bằng mã PIN và mã OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Tại màn hình xác nhận giao dịch.

Bấm “Thực hiện giao dịch mới” để tiếp tục chuyển tiền.

Bấm “Lịch sử chuyển tiền” để xem trạng thái của giao dịch chuyển tiền.

Bấm Icon (home) để quay trở về trang chủ.

Chuyển tiền trong VPS trong App Smartone

Đây là thao tác chuyển tiền qua tiểu khoản cùng tài khoản trong App VPS thay vì phải rút tiền ra ngoài rồi nạp vào. Hoặc quý NĐT có thể chuyển tiền sang tài khoản chứng khoán của bạn bè, người thân nếu muốn.

Bước 1: Tại màn giao dịch tiền chọn “Chuyển tiền trong VPS”.

Bước 2: Chọn:

“Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán” để thực hiện chuyển tiền giữa các tiểu khoản.

“Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán” để thực hiện chuyển tiền sang TKCK khác.

Chuyển tiền trong VPS trong App Smartone

Bước 3: Nhập/chọn thông tin chuyển tiền: Số tài khoản, Số tiền, Nội dung…

3.1 Nếu chuyền cùng chủ tài khoản: Chọn tài khoản trong danh sách số tài khoản (hình1)

3.2 Nếu chuyển khác chủ tài khoản: Nhập số tài khoản cần chuyển tiền (hình 2,3)


Bước 4: Tại màn hình xác nhận thông tin chuyển khoản, khách hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin (Đặc biệt lưu ý số tiền, số tài khoản và người nhận).

Bước 5: Sau khi “Xác nhận”, khách hàng tiếp tục xác thực bằng mã PIN và mã OTP để hoàn tất giao dịch.

1. Chuyển tiền cùng chủ: Xác thực PIN, Không cần xác thực OTP
2. Chuyển tiền khác chủ: Xác thực cả PIN, OTP

Bước 6: Tại màn hình xác nhận giao dịch.

Bấm “Thực hiện giao dịch mới” để tiếp tục chuyển tiền

Bấm “Lịch sử chuyển tiền” để xem trạng thái của giao dịch chuyển tiền.

Bấm Icon (home) để quay trở về trang chủ

Ứng Tiền Từ Bán Chứng Khoán Trong App VPS Smartone

Đây là thao tác ứng tiền từ việc bán chứng khoán mà tiền chưa về tài khoản trong 2 phiên giao dịch tính từ ngày bán chứng khoán.

Bước 1: Tại màn giao dịch tiền chọn “Ứng tiền”.

Ứng Tiền Từ Bán Chứng Khoán Trong App VPS Smartone

Bước 2: Chọn giao dịch cần ứng trước. Nhập số tiền cần thực hiện ứng trước

Ứng Tiền Từ Bán Chứng Khoán Trong App VPS Smartone

Bước 3: Sau khi “Xác nhận”, khách hàng tiếp tục xác thực bằng mã PIN và mã OTP để hoàn tất giao dịch.

Ứng Tiền Từ Bán Chứng Khoán Trong App VPS Smartone

Nộp/Rút ký quỹ Phái Sinh trong App VPS Smartone

Đây là thao tác nộp hoặc rút tiền ký quỹ phái sinh khi giao dịch chứng khoán phái sinh.

Bước 1: Tại màn giao dịch tiền chọn “Nộp/Rút ký quỹ phái sinh”

Nộp/Rút ký quỹ Phái Sinh trong App VPS Smartone

Bước 2: Chọn:

“Nộp tiền ký quỹ” để thực hiện nộp tiền lên VSD.

“Rút tiền ký quỹ” để thực hiện chuyển tiền ký quỹ từ VSD về.

Bước 3: Nhập số tiền cần thực hiện Nộp/rút ký quỹ. Sau khi “Xác nhận”, khách hàng tiếp tục xác thực bằng mã PIN để hoàn tất giao dịch.

Nộp/Rút ký quỹ Phái Sinh trong App VPS Smartone

Xem lại Lịch sử giao dịch tiền Trên App VPS Smart One

Thao tác này xem lại lại các giao dịch nạp, rút tiền, chuyển tiền bên trong và ngoài App VPS Smartone mà NĐT đã thực hiện.

Bước 1: Tại màn giao dịch tiền chọn “Lịch sử giao dịch tiền”. Hệ thống hiện thị các giao dịch được tạo trong 10 ngày gần nhất. Có thể tra cứ theo chức năng, và khoản thời gian.

Xem lại Lịch sử giao dịch tiền Trên App VPS Smart One

Bước 2: Bấm Xem chi tiết để xem lại toàn bộ nội dung của giao dịch.

Xem lại Lịch sử giao dịch tiền Trên App VPS Smart One

Bước 3: Bấm biểu tượng phễu lọc để lọc theo các tiêu chí: Chức năng, Thời gian, Trạng thái. Bấm “Áp dụng” để thực hiện lọc theo yêu cầu. Bấm “Thiết lập lại” để xóa toàn bộ các tiêu chí lọc đã chọn.

Xem lại Lịch sử giao dịch tiền Trên App VPS Smart One

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VPS
ID MÔI GIỚI: C320 - Phạm Thị Diễm

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Công cụ

Tổng quang thị trường
 
Sự Kiện - Tin Tức
Thị trường
Tài chính tiền tệ thế giới
Doanh nghiệp
Thời sự kinh tế
Kiến thức chứng khoán

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0782222876

Email: brokerf319@gmail.com

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0782222876

Email: brokerf319@gmail.com

Chat với tư vấn viên

DAUTUCK.com là Chuyên trang Thông tin Tài chính và đầu tư chứng khoán và hỗ trợ nhà đầu tư.